Contact

Dagelijks kunt u zich aanmelden tussen 12:00 en 13:00 uur

Aanmelden

Dagelijks kunt u zich aanmelden tussen 12:00 en 13:00 uur op +31 (0) 6 33 79 37 32 of per e-mail naar anima.psychiatry@yahoo.com

Op dit moment worden intake gesprekken gepland voor januari 2024. Na de intake is wachttijd voor behandeling 2 á 3 weken.
Meestal kunt u binnen 3 weken terecht. Wanneer er direct plek is gaan we meteen van start. Is er op korte termijn geen ruimte, dan kunnen wij u makkelijk in contact brengen met een van onze andere collega’s uit ons brede netwerk.

Contact formulier

Belangrijk

Altijd meenemen

Voor de aanmelding heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Zonder verwijzing kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Neem tijdens het eerste gesprek ook uw burgerservicenummer (BSN) en het polisnummer van uw zorgverzekering mee.

Verwijzing

Informatie voor verwijzers

Verwijzing is alleen mogelijk voor gespecialiseerde psychiatrische zorg (Specialistische GGz). Op de verwijzing dient het vermoeden van een psychische stoornis volgens het DSM 5 classificatie systeem vermeld te worden evenals AGB code van verwijzer. U kunt uw patiënt aanmelden per anima@zorgmail.nl

Overleg over aanmelding is mogelijk op het telefoonnummer 06-33793732. Mochten wij op dat moment niet beschikbaar zijn voor overleg, kunt u de voicemail inspreken voor een terugbelverzoek.
woman in white sweater holding black smartphone

Privacy statement

Anima psychiatrische praktijk hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In ons privacy statement  wordt uitgelegd hoe met persoonlijke informatie omgegaan wordt, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Klachten- en geschillenregeling​

Bij vragen of klachten over de wijze waarop Anima psychiatrische praktijk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met uw behandelaar. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden aan klachtenfunctionaris van Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

u bent welkom

Spreekuur

Woensdag en vrijdag 9:00 – 18:00 (tot 20:00 op afspraak), 
zaterdag ochtend s
preekuur alleen op afspraak