Behandelingen

Ontdek onze diverse behandelmethoden

Behandelvormen

De behandeling is afhankelijk van de hulpvraag, de diagnostiek en het behandelplan en kan verschillende vormen aannemen: van medicamenteuze behandeling, een combinatie van medicatie en psychotherapie tot individuele psychotherapie. Familie en partners zijn vaak betrokken bij de behandeling. Behandeling vindt plaats op locatie, maar kan ook gecombineerd worden met online behandeling.

Behandelvorm psychische stoornissen

Psychische stoornissen zijn dikwijls het gevolg van biologische, psychologische en sociale factoren. De behandelvorm bij praktijk Anima bestaat uit steunende en inzichtgevende gesprekken. Medicatie vormt een zeer belangrijk onderdeel van de behandeling en is vaak een onmisbaar hulpmiddel.

Intake gesprek

Het intakegesprek duurt 60 minuten. Indien nodig volgt er nog een tweede intakegesprek om tot een goede oriëntatie te komen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van meerdere invalshoeken: medische, psychiatrische, biologische, ethische, psycho-analytische en persoonlijke. Intakegesprek vindt plaats op de locatie in een face to face contact. 

Samenwerking professionals

Praktijk Anima werkt nauw samen met huisartsen, psychologen, revalidatieartsen en andere medische specialisten en maatschappelijk werkers. De patiënten komen altijd via de huisarts bij praktijk Anima terecht.

Het behandelplan

U wordt uitgenodigd om vrijuit te praten. Het doel van het gesprek is om direct na afloop tot een diagnose te komen en een advies- en behandelplan op te stellen. De behandeling gaat in principe direct na het intakegesprek van start.

Gespecialiseerd arts

L. Bamburać is als psychiater een gespecialiseerd arts die medicijnen mag voorschrijven, dit in tegenstelling tot een psycholoog. Daarnaast is zij gewend om in te grijpen in acute situaties, bijvoorbeeld ter voorkoming van ziekenhuisopname.

u bent welkom

Spreekuur

Woensdag en vrijdag 9:00 – 18:00 (tot 20:00 op afspraak), 
zaterdag ochtend s
preekuur alleen op afspraak